Friday, July 13, 2012

~ SALAM JUMAAT ~

" Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan daripada tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan daripada tanaman yang menghijau itu bijian yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) ketika ia masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang beriman." (Surah Al-An'am, ayat 99)

* sharing is caring sempena tema blog yang baru...go go green *


No comments: